Funktionsrätt Södertälje-Nykvarn

Arkiv 
Här samlar vi gamla protokoll från styrelsemöten, årsmöten och AU möten.

AU-möten 2021

11 januari

8 februari

15 mars

12 april

17 maj

14 juni

16 augusti

13 september

11 oktober

15 november

6 december


Styrelsemöten 2019

14 januari

18 februari

18 mars

15 april - ÅRSMÖTE 

15 april - konstituerande

13 maj

9 september

7 oktober

4 november

2 december