HSO Södertälje Nykvarn

Tillsammans är vi starkare!

Håll i, håll ut - Håll avstånd!

Arkiv 
Här samlar vi gamla protokoll från styrelsemöten, årsmöten och AU möten.

Styrelsemöten 2019

14 januari

18 februari

18 mars

15 april - ÅRSMÖTE 

15 april - konstituerande

13 maj

9 september

7 oktober

4 november

2 december

0