Funktionsrätt Södertälje-Nykvarn

Tillsammans är vi starkare!

Håll i, håll ut - Håll avstånd!

Medlemsföreningar i HSO Södertälje/Nykvarn

Styrelse representant

Suppleant

Hemsida / mail

Afasiföreningen

Carina Bladh

Sivert Björn

Astma- och allergiföreningen

Richard Erinder 


Attention

Helen Karlsson 

Stefan Johansson

DHR

Sven-Ingvar Ny 

Stig Andersson

Diabetes 

Emelie Dalgren

Millis Smith

Elöverkänsligas föreningFinska Syn

Pirjo Surakka

Marja-Liisa Puikkonen

FUB

Nathalie Ranborn

Madeleine Gustafsson

Hjärt och Lung
HRF

Hans Domeij


IFS – APS Gnistan

Lena Jansson

Neuro

Parkinsongruppen

John Trapp

Torsten Broden

RBU

Anna IngebrigtsenReumatikerna

Risto Koskimies

Jan Jonsson

RSMH

Berit Thelning

Håkan Österlund

RTP

Eva Molnar

Liiza Pettersson

SHIF

Margareta Jonze

Gunnel Nilsson


SRF

Gunvor Gagnö


hemsida / mail

Stroke

Yvonne Gillner

Ordförande:

Anna Ingebrigtsen, RBU


Vice ordförande:

Richard Erinder, Astma och Allergi


Kassör:

Hans Domeij, HRF


Sekreterare:

Yvonne Gillner, Stroke


Kanslist:

Ellinor Östberg, HSO


Adjungerad:

Åsa Werner, Attention


Revisorer:

Christer Norman, Neuro

Sirpa Särnsjö, RSMH


Revisor suppleant:

Jan-Ivar Isaksson, Finska Syn


Valberedning:

Laila Starring, Attention

Bert-Inge Nilsson, RSMH

0