HSO Södertälje Nykvarn

Tillsammans är vi starkare!

Håll ut - Håll avstånd!

Medlemsföreningar i HSO Södertälje/Nykvarn

Styrelse representant

Suppleant

Hemsida / mail

Afasiföreningen

Sivert Björn

Carina Bladh

Astma- och allergiföreningen

Richard Erinder 

.

Attention

Helen Karlsson 

Stefan Johansson

DHR

Sven-Ingvar Ny 

Stig Andersson

Diabetes 

Emelie Dalgren

Carina Storm

Elöverkänsligas förening

Gunilla Jansson


Finska Syn

Marja-Liisa Puikkonen

Pirjo Surakka

FUB

Madeleine Gustafsson

Anders Alnebring

HRF

Hans Domeij

Kristian Söderberg

IFS – APS Gnistan

Lena Jansson

Neuro

Parkinsongruppen

John Trapp

Christina Lillsund

RBU

Anna Ingebrigtsen

Ingen


Reumatikerna

Risto Koskimies

Marianne Mårdenvall

RSMH

Sten Lundin

Berit Thelning

RTP

Eva Molnar

Liiza Pettersson

SHIF

Margareta Jonze

Gunnel Nilsson


SRF

Gunvor Gagnö


hemsida / mail

Stroke

Yvonne Gillner

Ordförande:

Anna Ingebrigtsen


Kassör:

Hans Domeij


Revisorer:

Sonja Lindh

Christer Norman


Revisorsuppleant:

Jan-Ivar Isaksson Finska Syn


Valberedning:

Laila Starring från Attention

Bert-Inge Nilsson RSMH