Funktionsrätt Södertälje-Nykvarn

Tillsammans är vi starkare!

Håll i, håll ut - Håll avstånd!

Styrelsemöten och AU-möten 2021 i Funktionsrätt Södertälje-Nykvarn       -     klicka här 

Styrelsemöten 2021

Dessa hålls digitalt tills annat anges

Datum

Dagordning

Protokoll

2021-01-25

2021-02-22

2021-03-29

2021-04-19

Årsmöte samt konstituerande

Protokoll

2021-05-31

Protokoll

2021-08-30

Dagordning

Protokoll

2021-09-27

2021-10-25

2021-11-29

Dagordning

Protokoll

Datum

Dagordning

Protokoll mall

2019-09-09

2019-10-07

2019-11-04

2019-12-02

Arbetsutskott (AU) möten 2021

Dessa hålls digitals tills annat anges

Datum

Protokoll

2021-01-11

2021-02-08

2021-03-15

2021-04-12

2021-05-17

Protokoll

2021-06-14

Protokoll

2021-08-16

Protokoll

2021-09-13

Protokoll

2021-10-11

Protokoll

2021-11-15

Protokoll

2021-12-06

Protokoll