HSO Södertälje Nykvarn

Tillsammans är vi starkare!

Håll ut - Håll avstånd!

Styrelsemöten, Måndagar, 18:30-20:30,

Lokal se kallelse

Datum

Dagordning

Protokoll

2020-01-20

2020-02-17

2020-08-03

Mötet hölls via zoom. Väldigt få deltagare, vi försöker igen 17/8

test av zoom

 

2020-08-17

Mötet kommer att hållas digitalt via zoom. Länk har skickats ut av kansliet.

genrep/test av zoom


2020-08-31 Årsmöte+Konstituerande 


Med anledning av den fortsatta coronakrisen så har vi beslutat att försöka hålla årsmötet den 31 augusti digitalt.


Glöm inte att meddela Era ombud i föreningarna om detta. 


Ni kan nå kansliet eller AU via mail om Ni har några frågor. Elinor är tillbaka v.36


Dagordning

Protokoll


Dagordning

Protokoll

Datum

Dagordning

Protokoll mall

2019-01-14

.

2019-02-18

2019-03-18

.

2019-04-15

Årsmöte+ konstituerande 

.

2019-05-13

2019-09-09

2019-10-07

2019-11-04

2019-12-02

Datum

Kallelse

Protokoll

2018-01-22

-

2018-02-19

2018-03-19

2018-04-16 (årsmöte)

2018-05-14

2018-06-18


2018-08-27

Politikerutfrågning

inget protokoll

2018-09-17

2018-10-22

.

2018-12-03


Arbetsutskott (AU) möten

18:30 Bojen

Datum

Protokoll

2020-01-09

2020-02-06

2020-03-05

Protokoll

2020-04-02

Inställt

2020-05-07

Inställt

2020-06-04

Mötet hölls digitalt via Zoom

2020-08-03

Mötet hölls digitalt via Zoom

2020-10-05

Mötet hålls digitalt via Zoom

Datum

Protokoll

2019-01-21

2019-02-04 (extra WS möte)

Inget prot.

2019-02-25

2019-03-25

2019-05-13 (extra möte)

2019-06-03

2019-08-29

2019-09-24 

2019-10-24

2019-11-21

Datum

Protokoll

2018-02-12

2018-02-26

2018-03-26

2018-05-21

2018-06-25

2018-09-03​

2018-09-24

2018-11-19

2018-12-10